06-03-2017

บ.สยามพาร์ค บางกอก จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระราชพิธีบำเพ็ญกุศล

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระราชพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พร้อมรับเสด็จสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2560