บัตร Si-Am Big Pack ราคา 900 บาท

ผ่านประตู, เล่นสวนน้ำ, เล่นเครื่องเล่นทุกโซน ทุกชนิด ไม่จำกัดรอบตลอดวัน (สำหรับผู้ที่มีความสูง 131 ซม.ขึ้นไป)

บัตร Si-Am Fun Pack ราคา 500 บาท*

ผ่านประตู เล่นสวนน้ำและเครื่องเล่นทุกชนิดใน แฟนตาซีเวิลด์ แฟมิลี่เวิลด์ ได้ไม่จำกัดรอบตลอดวัน (สำหรับผู้ที่มีความสูง 131 ซม.ขึ้นไป)

บัตร Si-Am Kid Pack ราคา 120 บาท*

ผ่านประตู, เล่นสวนน้ำ, เล่นเครื่องเล่นในโซน สมอล์ลเวิลด์ และ
แฟมิลี่เวิลด์ไม่จำกัดรอบตลอดวัน (สำหรับผู้ที่มีความสูง 101 - 130 ซม.)

บัตร Si-Am Night Pass ราคา 400 บาท*

ผ่านประตู และเล่นเครื่องเล่นได้ทุกโซนไม่จำกัดรอบ
ตั้งแต่เวลา 17.00น. - 22.00น. (สำหรับผู้ที่มีความสูง 131 ซม. ขึ้นไป)


*** มีจำหน่ายหน้าสวนสยามทุกวันศุกร์ถึงอาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ ระหว่างวันที่ 18 มี.ค 59 – 9 พ.ค 59

บัตร Si-Am Kids Night Pass ราคา 60 บาท*

ผ่านประตู และเล่นเครื่องเล่นในโซน สมอล์ลเวิลด์ และแฟมิลี่เวิลด์
ไม่จำกัดรอบตั้งแต่เวลา 17.00น. - 20.00น.
(สำหรับผู้ที่มีความสูง 101 - 130 ซม.)

*** มีจำหน่ายหน้าสวนสยามทุกวันศุกร์ถึงอาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ ระหว่างวันที่ 18 มี.ค 59 – 9 พ.ค 59
* สวนน้ำปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป
* โปรโมชั่นดังกล่าวเป็นโปรโมชั่นบัตรราคาพิเศษ กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขโปรโมชั่นอีกครั้ง ณ จุดจำหน่ายบัตร
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นและราคาของบัตรทุกประเภทโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทย เเละผู้มีถิ่นพำนักในประเทศไทย


บัตรกลุ่ม 25 ท่านขึ้นไป กรุณาติดต่อ ฝ่ายจัดเลี้ยง โทร. 02-919-7200 ต่อ 310-312

สั่งจองค่ายพักแรม/ทัศนศึกษา
กรุณาติดต่อ โทร. 02-919-7200
ต่อ 316-318

e-mail : sales@siamparkcity.com
***เด็กความสูงต่ำกว่า 100 ซม. ผ่านประตู เล่นสวนน้ำ ฟรี (ไม่รวมเครื่องเล่น)