บัตร Si-Am Big Pack ราคา 500 บาท

ผ่านประตู, เล่นสวนน้ำ, เล่นเครื่องเล่นทุกโซน ทุกชนิด ไม่จำกัดรอบตลอดวัน (สำหรับผู้ที่มีความสูง 131 ซม.ขึ้นไป)
*** จำหน่ายตั้งแต่ 1 ต.ค. 59 – 18 พ.ย. 59 ***

บัตร Si-Am Fun Pack ราคา 500 บาท*

ผ่านประตู เล่นสวนน้ำและเครื่องเล่นทุกชนิดใน แฟนตาซีเวิลด์ แฟมิลี่เวิลด์ ได้ไม่จำกัดรอบตลอดวัน (สำหรับผู้ที่มีความสูง 131 ซม.ขึ้นไป)
*** งดจำหน่ายตั้งแต่ 1 ต.ค. 59 – 18 พ.ย. 59 ***

บัตร Si-Am Kid Pack ราคา 120 บาท*

ผ่านประตู, เล่นสวนน้ำ, เล่นเครื่องเล่นในโซน สมอล์ลเวิลด์ และ
แฟมิลี่เวิลด์ไม่จำกัดรอบตลอดวัน (สำหรับผู้ที่มีความสูง 101 - 130 ซม.)
* สวนน้ำปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป
* โปรโมชั่นดังกล่าวเป็นโปรโมชั่นบัตรราคาพิเศษ กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขโปรโมชั่นอีกครั้ง ณ จุดจำหน่ายบัตร
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นและราคาของบัตรทุกประเภทโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทย เเละผู้มีถิ่นพำนักในประเทศไทย


บัตรกลุ่ม 25 ท่านขึ้นไป กรุณาติดต่อ ฝ่ายจัดเลี้ยง โทร. 02-919-7200 ต่อ 310-312

สั่งจองค่ายพักแรม/ทัศนศึกษา
กรุณาติดต่อ โทร. 02-919-7200
ต่อ 316-318

e-mail : sales@siamparkcity.com
***เด็กความสูงต่ำกว่า 100 ซม. ผ่านประตู เล่นสวนน้ำ ฟรี (ไม่รวมเครื่องเล่น)