บัตร Si-Am Day Pass ราคา 900 บาท
ลดเหลือ 500 บาท ***

ผ่านประตู, เล่นสวนน้ำ, เล่นเครื่องเล่นทุกโซน ทุกชนิด ไม่จำกัดรอบตลอดทั้งวัน (สำหรับผู้ที่มีความสูง 131 ซม.ขึ้นไป)

บัตร Si-Am Kids Pass ราคา 120 บาท ***

ผ่านประตู, เล่นสวนน้ำ, เล่นเครื่องเล่นในโซน Small World และ Family World ไม่จำกัดรอบตลอดทั้งวัน (สำหรับผู้ที่มีความสูง 100 – 130 ซม.)
*** โปรโมชั่นดังกล่าวเป็นโปรโมชั่นบัตรราคาพิเศษ กรุณาตรวจสอบโปรโมชั่นอีกครั้ง ณ จุดจำหน่ายบัตร
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นและราคาของบัตรทุกประเภทโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทย เเละผู้มีถิ่นพำนักในประเทศไทย