โปรโมชั่นหน้าเคาน์เตอร์

โปรโมชั่นออนไลน์

 • Si-Am Big Pack

  บัตรผู้ใหญ่รายวัน 1 ใบ

  ราคาปกติ 900.- ต่อชุด

  ประหยัด 300.- ต่อชุด

 • Si-Am Big Pack 2 for 900

  บัตรผู้ใหญ่รายวัน 2 ใบ

  ราคาปกติ 1,800.- ต่อชุด

  ประหยัด 900.- ต่อชุด

 • Si-Am Big Pack + Buffet

  บัตรผู้ใหญ่รายวัน 1 ใบ

  บัตรบุฟเฟ่ต์อาหารกลางวัน 1 ใบ

  (บุฟเฟ่ต์ให้บริการ 3 รอบ รอบละ 1 ชม. เริ่มตั้งแต่เวลา 11.30 น., 12.30 น., 13.30 น.)

  ราคาปกติ 1,150.- ต่อชุด

  ประหยัด 400.- ต่อชุด

 • Si-Am Big Pack + Buffet / 2 คน

  บัตรผู้ใหญ่รายวัน 2 ใบ

  บัตรบุฟเฟอร์อาหารกลางวัน ภัตตาคาร ไซ-แอม มารีน 2 ใบ 

  ราคาปกติ 2,300.- ต่อชุด

  ประหยัด 1,000.- ต่อชุด

โปรโมชั่นบัตรเครดิตและพันธมิตร
*ซื้อเฉพาะที่จุดจำหน่ายบัตรสวนสยาม

 • สมาชิก Big C

  สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า Big Card รับสิทธิ์ซื้อบัตร Si-Am Big Pack 500 บาท/ใบ (จากปกติ 900 บาท/ใบ)

  ตั้งแต่วันนี้ - 31 พ.ค. 61
    
 • ผู้ถือบัตรเครดิต KTC

  ผู้ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC รับสิทธิ์ซื้อบัตร Si-Am Big Pack ในราคา 500 บาท/ใบ (ปกติ 900 บาท)

  ตั้งแต่วันนี้ - 31 พ.ค. 61
    
 • สมาชิก ClubCard

  สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า ClubCard รับสิทธิ์ซื้อบัตร Si-Am Big Pack 500 บาท/ใบ (จากปกติ 900 บาท/ใบ)

  ตั้งแต่วันนี้ - 31 พ.ค. 61
    
 • สมาชิก Bangchak

  สิทธิพิเศษผู้ถือบัตรสมาชิกปั๊มน้ำมันบางจากรับสิทธิ์ซื้อบัตร Si-Am Big Pack 500 บาท/ใบ (จากปกติ900 บาท/ใบ)

  ตั้งแต่วันนี้ - 31 พ.ค. 61
    

โปรโมชั่นอื่นๆ

ราคาบัตรปกติ

บัตรใช้บริการรายวัน

 • ผู้ใหญ่และเด็กโต (สูง 131 ซ.ม. ขึ้นไป)

  Si-Am Big Pack

  ราคาปกติ 900 บาท

  Si-Am Mini Pack

  ราคาปกติ 500 บาท

 • เด็กเล็ก (สูง 101-130 ซ.ม.)

  Si-Am Kid Pack

  ราคาปกติ 120 บาท

  เด็กที่มีส่วนสูงต่ำกว่า 101 ซม.

  ฟรี

 • ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

  Si-Am Senior Big Pack

  ราคาปกติ 350 บาท

  ผู้สูงอายุ ผ่านประตูเล่นสวนน้ำ

  ฟรี

บัตรใช้บริการรายปี

Si-Am Year Pass

ผ่านประตู เล่นสวนน้ำ
และสวนสนุกไม่จำกัดรอบ 365 วัน

ราคาปกติ 2,000 บาท