โรงเรียนสตรีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 9 รูป

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า10 รูป