• เด็กความสูงต่ำกว่า 100 ซม. ผ่านประตู เล่นสวนน้ำ ฟรี (ไม่รวมเครื่องเล่น)
  • บัตรกลุ่ม 25 ท่านขึ้นไป กรุณาติดต่อ ฝ่ายจัดเลี้ยง โทร 02-919-7200 ต่อ 310-312 หรือ สั่งจองค่ายพักแรม/ทัศนศึกษา กรุณาติดต่อ โทร 02-919-7200 ต่อ 316 - 318
    e-mail : sales@siamparkcity.com