บัตรสมาชิก Si-Am Year Pass ราคา 2,000 บาท

ผ่านประตู, เล่นสวนน้ำ, เล่นเครื่องเล่นทุกโซน ทุกชนิด ไม่จำกัดรอบตลอดทั้งปี (สำหรับผู้ที่มีความสูง 130 ซม.ขึ้นไป)


บัตรกลุ่ม 25 ท่านขึ้นไป กรุณาติดต่อ ฝ่ายจัดเลี้ยง โทร. 02-919-7200 ต่อ 310-312

สั่งจองค่ายพักแรม/ทัศนศึกษา
กรุณาติดต่อ โทร. 02-919-7200
ต่อ 316-318

e-mail : sales@siamparkcity.com
***เด็กความสูงต่ำกว่า 100 ซม. ผ่านประตู เล่นสวนน้ำ ฟรี (ไม่รวมเครื่องเล่น)