บัตร Si-Am Big Pack ราคา 900 บาท

ผ่านประตู, เล่นสวนน้ำ, เล่นเครื่องเล่นทุกโซน ทุกชนิด ไม่จำกัดรอบตลอดวัน (สำหรับผู้ที่มีความสูง 131 ซม.ขึ้นไป)

บัตร Si-Am Kid Pack ราคา 120 บาท

ผ่านประตู, เล่นสวนน้ำ, เล่นเครื่องเล่นในโซน สมอล์ลเวิลด์ และ
แฟมิลี่เวิลด์ไม่จำกัดรอบตลอดวัน (สำหรับผู้ที่มีความสูง 101 - 130 ซม.)


บัตรกลุ่ม 25 ท่านขึ้นไป กรุณาติดต่อ ฝ่ายจัดเลี้ยง โทร. 02-919-7200 ต่อ 310-312

สั่งจองค่ายพักแรม/ทัศนศึกษา
กรุณาติดต่อ โทร. 02-919-7200
ต่อ 316-318

e-mail : sales@siamparkcity.com
***เด็กความสูงต่ำกว่า 100 ซม. ผ่านประตู เล่นสวนน้ำ ฟรี (ไม่รวมเครื่องเล่น)